1

ARPA

ARPA és un assistent que usa la Intel·ligència Artificial i l’evidència científica per a garantir la màxima seguretat a l’anestesiòleg, al pacient i a l’hospital en l’avaluació preoperatòria, així com per a minimitzar les tasques administratives dels clínics. ARPA assisteix al professional durant l’avaluació preoperatòria, qui prendrà les decisions clíniques més adequades per a cada…

CORM

Assistent intel·ligent per a gestionar la llista d’espera quirúrgica, garantint els terminis compromesos amb la ciutadania i alliberant els sanitaris de tasques organitzacionals i administratives. És fruit de la co-creació entre Aslogic i els diferents perfils de diversos hospitals quirúrgics. SOL·LICITAR INFORMACIÓ ADDICIONAL O PROVA PILOT GRATUÏTA

HECRO

Les ferides cròniques han estat denominades l’epidèmia silenciosa per les seves conseqüències físiques, mentals i socials sobre el pacient. I els costos assistencials suposen el 3% de la despesa sanitària. Aslogic ha desenvolupat un assistent intel·ligent per al Servicio Murciano de Salud, que facilita les visites domiciliàries i el seguiment remot del pacient. SOL·LICITAR INFORMACIÓ…

Smart Operating Theatre

Gestió del bloc quirúrgic amb focus en els professionals de la salut i en el pacient per a una millor gestió dels recursos, evitant les cancel·lacions per causa organitzativa i millorant les condicions de treball del personal. SOT allibera el personal sanitari de les tasques no quirúrgiques. És ben sabut que els professionals de la…