Gestió del bloc quirúrgic amb focus en els professionals de la salut i en el pacient per a una millor gestió dels recursos, evitant les cancel·lacions per causa organitzativa i millorant les condicions de treball del personal.

SOT allibera el personal sanitari de les tasques no quirúrgiques. És ben sabut que els professionals de la salut s’enfronten a nombroses tasques organitzatives i administratives que els allunyen de la seva raó de ser: curar a les persones i salvar vides.

Aquest projecte ha estat possible gràcies a la suma de coneixements transversals aportats pel treball conjunt amb un grup d’anestesiólegs i una empresa italiana especialista en la gestió de la privacitat de dades en salut (Chino.io).

“This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under sub-grant agreement No GA 2018/A01-1”.

EU_logo