Gestionar operacions que, diàriament, poden implicar a centenars de persones, amb maquinària i equips a traslladar en un espai molt curt de temps, requereix d’una solució perquè no es planifiquin o executin operacions de manera inadequada, que ocasionin sobrecostos innecessaris per a les operadores de handling, perjudicis a aerolínies, aeroports i al sistema europeu de navegació aèria, i que eviti emissions contaminants supèrflues.

La solució combina avançades tècniques de reducció de la incertesa, facilita la planificació de la multiplicitat d’operacions i perfils de rampa (maletes, neteja, jardineres, push-back, GPU, etc.), passatge i check-in, en diferents horitzons temporals, a més de la replanificació en temps real davant fets sobrevinguts.

Destaca per l’execució tutelada activa i preventiva per la pròpia plataforma, evitant operacions sense facturar, garantint el compliment dels SLAs, l’acoblament amb àrees comercials, de contractació i facturació i facilita l’acreditació de l’execució de les operacions enfront d’aerolínies, gestor aeroportuari i autoritats aeronàutiques. Sense oblidar que interpreta els serveis de missatgeria IATA (SITUADA, SCENA, etc.) per a enviar-los únicament al destinatari involucrat.

MENTOR és el fruit d’un acord de col·laboració amb una de les empreses de la divisió aeronàutica del grup CLECE (ACS), s’estructura en mòduls i s’ofereix en fórmules de pagament per ús.

Es garanteix que no existeixi cap activitat sense facturar, s’eviten les penalitzacions per incompliment, alhora que s’aconsegueix la reducció de costos innecessaris. A més, contribueix a la millora del clima laboral, permetent la configuració senzilla i objectiva de jornades, torns i vacances concordes amb els interessos de l’empresa i els seus empleats. D’altra banda, es facilita la mobilitat ciutadana i millora l’experiència del passatger, contribuint a disminuir el temps d’escala, i eliminant les emissions contaminants innecessàries.