Conèixer l’ús real de les zones de càrrega i descàrrega d’un municipi és el primer pas per a una bona gestió. Si, a més, facilitem a les empreses com planificar millor la seqüència de repartiment, l’impacte serà major.

Agilitem la reserva d’espai i temps de les empreses i els indiquem la seqüència òptima de repartiment dins de cada municipi, en tant el municipi coneix les necessitats reals dels usuaris de les zones de càrrega i descàrrega.

En definitiva, reduint el quilometratge innecessari de vehicles aconseguim més benefici econòmic per a les empreses, menys emissions contaminants i menys congestions.