ARPA és un assistent que usa la Intel·ligència Artificial i l’evidència científica per a garantir la màxima seguretat a l’anestesiòleg, al pacient i a l’hospital en l’avaluació preoperatòria, així com per a minimitzar les tasques administratives dels clínics.

ARPA assisteix al professional durant l’avaluació preoperatòria, qui prendrà les decisions clíniques més adequades per a cada pacient.

ARPA es va desenvolupar dins d’un projecte del programa marc europeu de referència en I+D excel·lent “Horitzó 2020”, que va obtenir el suport i el finançament de la Comissió Europea. El projecte es va articular entorn d’un consorci europeu multidisciplinari conformat per anestesiòlegs amb més de 30 anys d’experiència, personal d’infermeria, enginyers, matemàtics, informàtics, juristes i especialistes en privacitat de dades. Posteriorment, ARPA es va validar durant mesos en entorn hospitalari real, previ al seu llançament comercial.

“This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 691556”.

EU_logo

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment