A mesura que augmenta la demanda de viatges aeris, també augmenta la necessitat d’adaptar l’actual sistema d’alerta de trànsit i de prevenció de col·lisions a fi de preservar els alts nivells de seguretat i millorar al mateix temps la capacitat i l’eficiència de l’espai aeri.

Tenint això en compte, el projecte AGENT va investigar i va desenvolupar un marc, proposant maniobres de trajectòria que tenen en compte les interdependències entre el comportament humà, l’automatització i el rendiment de les aeronaus.

El marc proporciona als controladors i pilots de trànsit aeri els mitjans per a fer front a situacions de conflicte entre avions, permetent-los triar la millor solució en canviar de trajectòria segons les característiques específiques de cada conflicte. El marc està dissenyat per a ser cooperatiu, ja que les solucions proposades són un factor d’interès per a totes les parts involucrades.

El marc obre la possibilitat de crear noves connexions entre ciutats, augmentar la freqüència dels vols i evitar el consum de combustible degut a maniobres innecessàries, la qual cosa al seu torn reduirà les emissions i els costos de combustible.

S’ha posat en marxa un open demostrator per a validar el marc i permetre que la comunitat científica provi les seves pròpies eines. Els resultats obtinguts en les missions de sistemes d’aeronaus pilotades a distància (RPAS) confirmen els possibles beneficis del marc AGENT en la configuració de l’U-space.

Beneficis

  • Millor resolució de conflictes i evitació de col·lisions
  • Major coneixement de la situació de la col·lisió prevista
  • Millorar la capacitat de l’espai aeri
  • Manteniment dels nivells de seguretat

Membres del projecte: Cranfield University, Braunschweig Univ., Aslogic, Universitat Autònoma de Barcelona (Coordinador del projecte)

“This project has received funding from the SESAR Joint Undertaking under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation program with grant agreement No. 699313”.

EU_logo