La R+D d’avui són les innovations i els improvements de demà.

Per què fem R+D?

Per a beneficiar a quantes més organitzacions i ciutadans millor, ens recolzem en empreses, universitats i altres administracions públiques que comparteixen la nostra visió.

Així, participem en prestigiosos programes i esdeveniments científics internacionals, en els quals hem collit reconeixements, sense descurar que, en la mesura del possible, aquest nou coneixement adquirit es transformi en innovations, que també han merescut la consideració de partners i destinataris.

Ens agraden els nous reptes per a continuar aportant en àmbits diversos i analitzem amb atenció qualsevol proposta col·laborativa.

Competències / Know how

  • Innovació oberta: Disseny d’equips multidisciplinaris amb experts de diferents sectors i usuaris per a minimitzar els riscos en les diferents etapes que configuren el procés de transformació d’una idea en un producte/servei. Co-desenvolupament per a crear valor i co-validació amb els destinataris per a garantir la millor acceptabilitat tecnològica.
  • Automatització i/o suport de la presa de decisions: Implementació de solucions d’ajuda a la presa de decisions per a la planificació, programació, monitoratge i millora contínua d’activitats, ja sigui a nivell estratègic, tàctic o operacional. Utilitzem Intel·ligència Artificial i Big Data.
  • Anàlisi de sistemes soci-tecnològics: Implementació a diferents nivells d’abstracció de models causals que facilitin l’anàlisi de les interdependències, considerant tant els aspectes tecnològics com els factors humans que afecten el rendiment del conjunt del sistema. Especialistes en solucions multi-agent, que aborden tant el comportament dels agents mitjançant regles com la interacció entre ells, gràcies a una ontologia per a validar el comportament de sistemes complexos i dissenyar mecanismes de mitigació de dinàmiques