Avís legal

Avís i Informació Legal i la seva acceptació

ASLOGIC 2011, S.L (ASLOGIC) , amb domicili en Avda. Electricitat, Núm. 1-21, (edificio Europa) Planta 2 Puerta 1  08191  – (Rubí) – Barcelona , telèfon 93 697 54 64, proveïda de N.I.F. B65920670 inscrita en el Registre Mercantil de BARCELONA, tom 43656, foli 201 , fulla número 434657, inscripció (D’ara endavant “ ASLOGIC “).

El present avís legal regula l’accés i l’ús del servei del lloc web https://www.aslogic.es (d’ara endavant, el “Lloc web”) que ASLOGIC posa a la disposició de diferents perfils d’usuaris d’Internet, d’ara endavant,” els Usuaris”, interessats en els seus continguts relacionats amb les solucions i projectes diferencials en la presa de decisions per a les organitzacions i els ciutadans i que responen als següents perfils:

  1. Clients potencials interessats en informació de la web.
  2. Organitzacions o persones que proposin una relació de col·laboració amb Aslogic
  3. Estudiants que vulguin realitzar les seves pràctiques en Aslogic
  4. Persones interessades a treballar en Aslogic

Aquest lloc web compleix amb el que s’estableix en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals.

ASLOGIC podrà alterar en qualsevol moment i sense avís previ, el disseny, presentació i/o configuració del Lloc web, així com alguns o tots els serveis, i afegir serveis nous.

La utilització d’aquest Lloc web implica la plena acceptació de les disposicions incloses en aquest Avís en la versió publicada per ASLOGIC en el moment en què l’Usuari accedeixi al Lloc web. Així mateix ASLOGIC posa en coneixement dels Usuaris d’aquest Lloc web que aquestes Condicions Generals d’Ús poden ser modificades sense notificació prèvia. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es procedeixi a utilitzar el Lloc web, ja que aquell pot sofrir modificacions.

La utilització d’uns certs serveis oferts als Usuaris a través del Lloc web pot trobar-se sotmesa a condicions particulars pròpies que, segons els casos substitueixen, completen i/o modifiquen les presents Condicions Generals d’Ús. Per tant, amb anterioritat a la utilització d’aquests serveis, l’Usuari també ha de llegir atentament i acceptar així mateix les corresponents condicions particulars pròpies.

Protecció de dades

Informació

La informació rebuda per ASLOGIC a través de la present pàgina Web serà tractada amb la màxima reserva i confidencialitat conforme a la normativa vigent.

ASLOGIC informa l’usuari que les dades personals que pugui facilitar a través d’aquesta pàgina web seran tractats sota la responsabilitat d’ASLOGIC amb la finalitat i interès legítim de gestionar els serveis proporcionats a través del present Portal d’Internet. Així mateix, i sempre que ens doni el seu consentiment exprés, ASLOGIC podrà utilitzar les dades identificatives i de contacte dels usuaris per a mantenir-los informats sobre les activitats, productes i serveis d’ASLOGIC o d’altres entitats relacionades amb ASLOGIC i que puguin resultar del seu interès.

Aquestes dades també poden ser utilitzats amb una finalitat comercial, financera, de personalització, operativa i estadística, i activitats pròpies del seu objecte social, autoritzant expressament a ASLOGIC per a l’extracció, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting a fi d’adequar les seves ofertes al perfil particular de l’usuari.

En proporcionar les seves dades a través dels formularis inclosos en aquesta web, vostè està donant el seu consentiment al tractament dels mateixos d’acord amb les condicions establertes en aquesta clàusula informativa.

Conservació de les dades

Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti el cessament de l’activitat, es mantingui la relació comercial, durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals o fins que deixin de ser necessaris o pertinents per a la finalitat per a la qual haguessin estat recaptats o registrats.

Destinataris:

Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal.

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Vostè pot sol·licitar en qualsevol moment l’accés a les seves dades personals, així com a la seva rectificació, oposició i cancel·lació, per a això haurà de dirigir-se a ASLOGIC per correu postal a Avda. Electricitat, Num. 1-21, (edificio Europa) Planta 2 Puerta 1  08191  – (Rubí) – Barcelona, o mitjançant correu electrònic a info@aslogic.es

Seguretat en el tractament, procés informàtic i custòdia de dades

ASLOGIC declara i garanteix que manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals d’acord amb la legislació vigent. Per a això ha establert un Sistema de Gestió de la Protecció de Dades Personals a fi de determinar i implantar els mitjans tècnics i organitzatius al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris, sense perjudici d’informar que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

Condicions d'ús

Condicions d’accés i utilització del Lloc web

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del mateix i dels serveis accessibles des d’aquest Lloc web, amb total subjecció a la Llei, als bons costums i les presents Condicions Generals i, en el seu cas, condicions particulars, així com mantenint el degut respecte als altres usuaris.

Queda expressament prohibit qualsevol ús diferent a la finalitat d’aquest Lloc web.

En aquest sentit, l’Usuari renunciarà a utilitzar qualsevol dels materials i informacions continguts en aquest Lloc web amb finalitats il·lícits i expressament prohibits en les presents Condicions Generals d’Ús així com a les condicions particulars que, en el seu cas, s’habilitin que resultin contraris als drets i interessos d’ASLOGIC, els seus membres i/o tercers, i haurà de respondre enfront dels mateixos en cas de contravenir o incomplir aquestes obligacions i/o que, de qualsevol manera (inclosa la introducció o difusió de “virus informàtics”), danyi, inutilitzi, sobrecarregui, deteriori o impedeixi la normal utilització dels materials i informacions continguts en el Lloc web, els sistemes d’informació o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (hacking) d’ASLOGIC, dels seus membres o de qualsevol Usuari del Lloc web.

Amb caràcter general la prestació dels serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels Usuaris. No obstant això, ASLOGIC condiciona la utilització d’alguns dels serveis al Previ emplenament del corresponent registre d’Usuari, seleccionant l’identificador (ID o login) i la contrasenya que l’Usuari es compromet a conservar i a usar amb la diligència deguda.

ASLOGIC assignarà l’identificador seleccionat per l’usuari sempre que no hagi estat prèviament seleccionat per un altre Usuari. L’ús de la contrasenya és personal i intransferible, no estant permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En tal sentit, l’Usuari haurà d’adoptar les mesures necessàries per a la custòdia de la contrasenya per ell seleccionada, evitant l’ús de la mateixa per tercers. En conseqüència, l’Usuari és l’únic responsable de la utilització que, de la seva contrasenya es realitzi, amb completa indemnitat per a ASLOGIC. En el cas que l’Usuari conegui o sospiti de l’ús de la seva contrasenya per tercers haurà de posar tal circumstància en coneixement d’ASLOGIC el més aviat possible.

El citat registre s’efectuarà en la forma expressament indicada en el propi servei o en les Condicions Particulars que, en el seu cas, el regulin.

Tota la informació que faciliti l’Usuari a través dels serveis haurà de ser veraç. A aquest efecte, l’Usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a conseqüència de l’emplenament dels formularis necessaris per a la subscripció dels Serveis.

D’igual, forma, serà responsabilitat de l’Usuari mantenir tota la informació facilitada a ASLOGIC permanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment a la situació real de l’Usuari. En tot cas l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a ASLOGIC o a tercers per la informació que faciliti.

De conformitat amb la política anti-spamming d’ASLOGIC l’Usuari s’obliga a abstenir-se d’utilitzar i recaptar dades a partir de llistes de distribució a les quals es pugui accedir a través de les informacions i serveis continguts en el Lloc web per a la realització d’activitats amb finalitats promocionals o publicitaris així com de remetre comunicacions comercials de qualsevol classe i a través de qualsevol suport no sol·licitats ni prèviament consentits per ASLOGIC i/o els interessats. L’Usuari que incompleixi intencional o culpablement qualsevol de les precedents obligacions respondrà de tots els danys i perjudicis que causi.

Exclusió de garanties i responsabilitat

Excepte en aquells casos expressament descrits en les Condicions Generals d’Ús i la resta del marc normatiu, del Lloc web, ASLOGIC no es responsabilitza pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta d’exactitud, exhaustivitat, actualitat, així com a errors o omissions dels quals poguessin emmalaltir les informacions i serveis continguts d’aquest Lloc web o altres continguts als quals es pugui accedir a través del mateix ni assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els seus continguts i informacions.

Així mateix, ASLOGIC no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament del Lloc web, i en conseqüència exclou, en la màxima mesura permesa per la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del Lloc web i dels serveis habilitats en aquest, així com als errors en l’accés a les diferents pàgines web o a aquelles des de les quals, en el seu cas, es prestin aquests serveis.

ASLOGIC exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota índole que poguessin deure’s als serveis prestats per tercers a través d’aquest Lloc web així com als mitjans que aquests habiliten per a gestionar les sol·licituds de servei, i concretament, a manera enunciativa i no limitatiu: pels actes de competència deslleial i publicitat il·lícita a conseqüència de la prestació de serveis per tercers a través del Lloc web, així com a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat, vicis, defectes, pertinència i/o actualitat dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, rebuts, obtinguts, posats a disposició o accessibles mitjançant els serveis prestats per tercers a través d’aquest Lloc web.

Ús de Cookies

Les cookies són breus informacions que s’envien i emmagatzemen en el disc dur de l’ordinador de l’usuari a través del seu navegador quan aquest es connecta a una web. Les cookies es poden utilitzar per a recaptar i emmagatzemar dades de l’usuari mentre està connectat per a facilitar-li els serveis sol·licitats i que no se solen conservar (cookies de sessió), o per a conservar les dades de l’usuari per a una altra mena de serveis futurs i que es poden conservar per temps indefinit (cookies persistents). Les cookies poden ser pròpies o de tercers.

Existeixen diversos tipus de cookies:

Cookies tècniques que faciliten la navegació de l’usuari i la utilització de les diferents opcions o serveis que ofereix la web com identificar la sessió, permetre l’accés a determinades àrees, facilitar comandes, compres, emplenament de formularis, inscripcions, seguretat, facilitar funcionalitats (vídeos, xarxes socials, etc.).

Cookies de personalització que permeten a l’usuari accedir als serveis segons les seves preferències (idioma, navegador, configuració, etc.).

Cookies d’anàlisis que permeten l’anàlisi anònima del comportament dels usuaris de la web i que permeten mesurar l’activitat de l’usuari i elaborar perfils de navegació amb la fi objectiva de millorar els llocs web.

Cookies publicitàries que permeten la gestió dels espais publicitaris de la web.

Cookies de publicitat personalitzada que permeten la gestió dels espais publicitaris de la web sobre la base del comportament i hàbits de navegació de l’usuari, d’on s’obté el seu perfil i aquest fet permet personalitzar la publicitat que es mostra en el navegador de l’usuari.

ASLOGIC únicament utilitza cookies tècniques, de personalització i anàlisi, pròpies i de tercers, que en cap cas tracten dades de caràcter personal ni capten hàbits de navegació per a fins publicitaris. De totes maneres, l’informem que pot activar o desactivar aquestes cookies seguint les instruccions del seu navegador d’Internet.

Cookies d’aslogic.es

Nombre Tipo Caducidad Propiedad Descripción
_ga Analítica 2 anys Google Analytics
Per a distingir als usuaris.
_gat_gtag_UA_*_1 Seguiment 1 hora Google Analytics
Per a emmagatzemar i seguir les conversions
_gid Estadística 1 dia Google Analytics
Per a emmagatzemar i comptar les pàgines vistes.
asp_transient_id Funcionalitat Sessió
Tercers
Desconeixem l’origen de la cookie
hesh_plugin_pos Funcionalitat Sessió
Tercers
Comprovar si es poden instal·lar cookies
pll_language Personalització Persistent Polylang
Per a emmagatzemar la configuració de l’idioma.
time Desconegut Sessió Desconegut Desconeixem l’origen de la cookie
tk_ai Estadística Sessió JetPack
Per a emmagatzemar un ID d’usuari únic
wordpress_logged_in_* Tècnica Sessió WordPress
Per a usuaris amb sessió iniciada
wordpress_sec_* Tècnica Sessió WordPress S’utilitza com a clau per a controlar l’accés d’un usuari al servei de WordPress
wordpress_sec_* Tècnica Sessió WordPress S’utilitza com a clau per a controlar l’accés d’un usuari al servei de WordPress
wordpress_test_cookie Tècnica Sessió WordPress
Per a comprovar si el navegador de l’usuari admet cookies.
wp-settings-1 Tècnica Sessió WordPress
Per a personalitzar la interfície de l’usuari
wp-settings-time-1 Tècnica 1 any WordPress El UID situat al final del nom de la cookie conté l’ID d’usuari emmagatzemat en la base de dades de WordPress. S’usa per a emmagatzemar l’aspecte de la interfície d’administració i pot ser usada per a emmagatzemar l’aspecte del lloc principal.

 

Cookies de www.google.com

Nombre Tipo Caducidad Propiedad Descripción
1P_JAR Analítica 1 mes .google.com
Per a fer la publicitat més atractiva.
__Secure-3PAPISID Publicitària 2 anys .google.com
Per a lliurar anuncis més rellevants per a vostè i els seus interessos
__Secure-3PSIDCC Publicitària 2 anys .google.com
Per a lliurar anuncis més rellevants per a vostè i els seus interessos
__Secure-3PSID Publicitària 2 anys .google.com
Per a lliurar anuncis més rellevants per a vostè i els seus interessos
ANID Publicitària Persistent .google.com
Mesura el rendiment dels anuncis i proporciona recomanacions
APISID Publicitària Persistent .google.com
Mesura el rendiment dels anuncis i proporciona recomanacions
CGIC Tècnica 6 mesos .google.com Per a guardar preferències d’usuari i visualitzar ubicacions geogràfiques en visitar pàgines amb mapes de Google Maps. En el nostre lloc web utilitzem Google Maps per a mostrar la nostra ubicació
CONSENT Analítica 20 anys .google.com
Funció d’acceptació de cookies en llocs web
GuidedHelpResume Analítica 10 minuts .google.com
Per a limitar la freqüència de les sol·licituds
HSID Publicitària Persistent .google.com
Mesura el rendiment dels anuncis i proporciona recomanacions
NID Publicitària 6 mesos .google.com
Per a emmagatzemar les preferències de l’usuari.
SAPISID Publicitària Persistent .google.com
Mesura el rendiment dels anuncis i proporciona recomanacions
SEARCH_SAMESITE Tècnica Sessió .google.com
L’objectiu és mitigar el risc de fugida d’informació d’origen creuat. També proporciona una certa protecció contra els atacs de falsificació de sol·licituds entre llocs – Google
SIDCC Analítica 3 mesos .google.com
Proveeix serveis i extreu informació anònima sobre la navegació
SID Analítica Sessió .google.com Recull informació per al cercador de Google
SNID Publicitària Persistent .google.com Per a proporcionar lliurament d’anuncis o retargeting
SSID Publicitària Persistent .google.com
Mesura el rendiment dels anuncis i proporciona recomanacions
S Analítica Sessió .google.com
Per a establir un identificador per a la sessió. Això permet obtenir dades del comportament del visitant amb propòsits estadístics
Última actualització: juny 2021

Legislació aplicable

Les Condicions Generals d’Ús i la resta de les condicions legals del lloc web es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola.